Προετοιμασία ΚΤΕΟ - Έλεγχος Κάρτας Καυσαερίων

Επαγγελματικός έλεγχος καταλληλότητας
 
Για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων, τα Bosch Car Service προσφέρουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ενός ελέγχου καταλληλότητας, με εσάς παρόντες, πριν από την πλήρη επιθεώρηση του οχήματός σας ή όταν πλησιάζει η προθεσμία για την επίσημη γενική επιθεώρησή του (Κ.Τ.Ε.Ο.).
 
Εκτίμηση του κόστους των απαιτούμενων εργασιών επισκευής
Επαγγελματική τεκμηρίωση βλαβών
 
Καλή είναι η εμπιστοσύνη, αλλά ένας έλεγχος καταλληλότητας είναι ακόμα καλύτερος
 
Προτού γίνουν εργασίες επισκευής ή σέρβις στο όχημά σας, οι ειδικοί μας θα χαρούν να του κάνουν έναν έλεγχο καταλληλότητας, εφόσον το θέλετε.
 
Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει μια γενική εξέταση του οχήματος παρουσία σας και σύνταξη ενός γραπτού αρχείου με τα ελαττώματα που τυχόν παρουσιάζει και τις εργασίες επισκευής που έχετε ζητήσει.
 
Έτσι, παίρνετε μια πρώτη εικόνα για τις εργασίες που είναι πιθανό να χρειαστούν για την επισκευή του οχήματος.
 

Έλεγχος Κάρτας Καυσαερίων

Τα συνεργεία Bosch Car Service πραγματοποιούν γενικές επιθεωρήσεις και ελέγχους καυσαερίων όλο το χρόνο. Οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί από τη νομοθεσία και πρέπει να γίνονται κάθε δύο χρόνια.

Πρώτα εκτελείται ο έλεγχος καυσαερίων. Σκοπός του είναι η μέτρηση των εκπομπών ρύπων του οχήματός σας προκειμένου να ελεγχθεί εάν τα επίπεδά τους είναι εντός των ορίων που προβλέπονται από το νόμο.

Στη συνέχεια, εκτελείται η γενική επιθεώρηση, κατά την οποία εξετάζεται η ασφάλεια του οχήματός σας από ανεξάρτητους ειδικούς και σας χορηγείται το αντίστοιχο αυτοκόλλητο έγκρισης ελέγχου, εφόσον τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.

Τα συνεργεία Bosch Car Service πραγματοποιούν συνδυαστική γενική επιθεώρηση και έλεγχο καυσαερίων σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Για τη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης του οχήματός σας, το ειδικευμένο προσωπικό μας χρησιμοποιεί πάντα τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό ελέγχου από την Bosch.

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ασφαλώς, θα σας δώσουμε όλα τα πρωτόκολλα ελέγχων και μετρήσεων για τις εργασίες συντήρησης που εκτελέστηκαν.